• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 03342450843
  • 03368144308

Al-An am

30:05
Allah Pak Apnay Bandon ko Ghum Aur Khushi mein Azmata he. Surrah Al An'am Ayat 42 to 45

Allah Pak Apnay Bandon ko Ghum Aur Khushi mein Azmata he. Surrah Al An'am Ayat 42 to 45

Details
3 years ago
in Al-An am
This is "Allah Pak Apnay Bandon ko Ghum Aur Khushi mein Azmata he. Surrah Al An'...
29:20
Sunat-e-Ilahi ki Mukhalfat ka Anjam Aur Ilahi Taleem wa Tarbiat ka Tareeqa kar. Surrah Al An'am Ayat 46 to 49 part 1

Sunat-e-Ilahi ki Mukhalfat ka Anjam Aur Ilahi Taleem wa Tarbiat ka Tareeqa kar. Surrah Al An'am Ayat 46 to 49 part 1

Details
3 years ago
in Al-An am
This is "Sunat-e-Ilahi ki Mukhalfat ka Anjam Aur Ilahi Taleem wa Tarbiat ka Tare...
34:35
Sunat-e-Ilahi ki Mukhalfat ka Anjam Aur Ilahi Taleem wa Tarbiat ka Tareeqa kar. Surrah Al An'am Ayat 46 to 49 part 2

Sunat-e-Ilahi ki Mukhalfat ka Anjam Aur Ilahi Taleem wa Tarbiat ka Tareeqa kar. Surrah Al An'am Ayat 46 to 49 part 2

Details
3 years ago
in Al-An am
This is "Sunat-e-Ilahi ki Mukhalfat ka Anjam Aur Ilahi Taleem wa Tarbiat ka Tare...
30:05
Maqam-e-Nabwat Aur Risalat ki Haisiyat Aur Haqeeqat Aur Apnay Rab ki Mashiyat ko samjho. Surrah Al An'am Ayat 50

Maqam-e-Nabwat Aur Risalat ki Haisiyat Aur Haqeeqat Aur Apnay Rab ki Mashiyat ko samjho. Surrah Al An'am Ayat 50

Details
3 years ago
in Al-An am
This is "Maqam-e-Nabwat Aur Risalat ki Haisiyat Aur Haqeeqat Aur Apnay Rab ki Ma...
31:18
Maqafat Amal se Darnay walo ko Quran ke Zarye Aagah Karna. Surrah Al An'am Ayat 51

Maqafat Amal se Darnay walo ko Quran ke Zarye Aagah Karna. Surrah Al An'am Ayat 51

Details
3 years ago
in Al-An am
This is "Maqafat Amal se Darnay walo ko Quran ke Zarye Aagah Karna. Surrah Al An...
24:19
Sarmayadaro ka Maghroor rawia Aur Un ke Ghalat Mutalbay ka Jawab Surrah Al An'am Ayat 52, 53 part 1

Sarmayadaro ka Maghroor rawia Aur Un ke Ghalat Mutalbay ka Jawab Surrah Al An'am Ayat 52, 53 part 1

Details
3 years ago
in Al-An am
This is "Sarmayadaro ka Maghroor rawia Aur Un ke Ghalat Mutalbay ka Jawab Surrah...
22:46
Sarmayadaro ka Maghroor rawia Aur Un ke Ghalat Mutalbay ka Jawab Surrah Al An'am Ayat 52, 53 part 2

Sarmayadaro ka Maghroor rawia Aur Un ke Ghalat Mutalbay ka Jawab Surrah Al An'am Ayat 52, 53 part 2

Details
3 years ago
in Al-An am
This is "Sarmayadaro ka Maghroor rawia Aur Un ke Ghalat Mutalbay ka Jawab Surrah...
28:50
Allah Pak Insano ka Imtehan Leyta he k Apas me wo Aik Dosray se Kesa Bartao Kartay Hein. Surrah Al An'am Ayat 53 to 55

Allah Pak Insano ka Imtehan Leyta he k Apas me wo Aik Dosray se Kesa Bartao Kartay Hein. Surrah Al An'am Ayat 53 to 55

Details
3 years ago
in Al-An am
This is "Allah Pak Insano ka Imtehan Leyta he k Apas me wo Aik Dosray se Kesa Ba...
24:36
بندگی صرف اللہ کی ہے Bandagi Sirf Allah ki Hay. Surrah Al An'am Ayat 56, 57 part 1

بندگی صرف اللہ کی ہے Bandagi Sirf Allah ki Hay. Surrah Al An'am Ayat 56, 57 part 1

Details
3 years ago
in Al-An am
This is "بندگی صرف اللہ کی ہے Bandagi Sirf Allah ki Hay. Surrah Al An'am Ayat 56...
Details
15,788 views