• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 03342450843
  • 03368144308

Al-An am

32:50
Ghair Sanjeeda, Baykar Aur Lahasil Majalis se Kinarakash Rehna. Surrah Al An'am Ayat 70 part 3

Ghair Sanjeeda, Baykar Aur Lahasil Majalis se Kinarakash Rehna. Surrah Al An'am Ayat 70 part 3

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Ghair Sanjeeda, Baykar Aur Lahasil Majalis se Kinarakash Rehna. Surrah...
22:25
Allah ki har Baat Mubni Barhaq Aur Baa Maqsad hai. Surrah Al An'am Ayat 73

Allah ki har Baat Mubni Barhaq Aur Baa Maqsad hai. Surrah Al An'am Ayat 73

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Allah ki har Baat Mubni Barhaq Aur Baa Maqsad hai. Surrah Al An'am Ayat...
27:55
Tamam Masnoi Khudaon se cut kar aik khudai barhaq ke Aagay Jhukna hi durust tarika rwaia aur rasta hay. Surrah Al An'am Ayat 74

Tamam Masnoi Khudaon se cut kar aik khudai barhaq ke Aagay Jhukna hi durust tarika rwaia aur rasta hay. Surrah Al An'am...

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Tamam Masnoi Khudaon se cut kar aik khudai barhaq ke Aagay Jhukna hi du...
33:09
Shirk ke Khilaf Ibrahim Alaihis Salam ki Jidojahed Aur Qom ke Samnay Unka Istadlal. Surrah Al An'am Ayat 80 to 83

Shirk ke Khilaf Ibrahim Alaihis Salam ki Jidojahed Aur Qom ke Samnay Unka Istadlal. Surrah Al An'am Ayat 80 to 83

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Shirk ke Khilaf Ibrahim Alaihis Salam ki Jidojahed Aur Qom ke Samnay Un...
30:29
Nazarya-e-Shirk ke Khilaf Dalail. Surrah Al An'am Ayat 83 part 1

Nazarya-e-Shirk ke Khilaf Dalail. Surrah Al An'am Ayat 83 part 1

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Nazarya-e-Shirk ke Khilaf Dalail. Surrah Al An'am Ayat 83 part 1" by on...
32:10
Nazarya-e-Shirk ke Khilaf Dalail. Surrah Al An'am Ayat 83 part 2

Nazarya-e-Shirk ke Khilaf Dalail. Surrah Al An'am Ayat 83 part 2

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Nazarya-e-Shirk ke Khilaf Dalail. Surrah Al An'am Ayat 83 part 2" by on...
32:10
Nazarya-e-Shirk ke Khilaf Dalail. Surrah Al An'am Ayat 83 part 2

Nazarya-e-Shirk ke Khilaf Dalail. Surrah Al An'am Ayat 83 part 2

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Nazarya-e-Shirk ke Khilaf Dalail. Surrah Al An'am Ayat 83 part 2" by on...
31:33
بندگی صرف اللہ کی ہے Bandagi Sirf Allah ki Hay. Surrah Al An'am Ayat 56, 57 part 2

بندگی صرف اللہ کی ہے Bandagi Sirf Allah ki Hay. Surrah Al An'am Ayat 56, 57 part 2

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "بندگی صرف اللہ کی ہے Bandagi Sirf Allah ki Hay. Surrah Al An'am Ayat 56...
29:27
Allah Ke Rasoolo ke Daira Ikhtiyar se Hut kr Qomo ka un se naMaqool beja Aur Ehmakana Mutalba Surrah Al An'am Ayat 58, 59 part 1

Allah Ke Rasoolo ke Daira Ikhtiyar se Hut kr Qomo ka un se naMaqool beja Aur Ehmakana Mutalba Surrah Al An'am Ayat 58, 5...

Details
2 years ago
in Al-An am
Allah Ke Rasoolo ke Daira Ikhtiyar se Hut kr Qomo ka un se naMaqool beja Aur Ehm...
Details
15,397 views