• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 03342450843
  • 03368144308

Al-An am

25:48
Banawati Rahnumao Aur Peshwao se Wabastagi Ka Khatarnak Anjam Surrah Al An'am Ayat 94, 95

Banawati Rahnumao Aur Peshwao se Wabastagi Ka Khatarnak Anjam Surrah Al An'am Ayat 94, 95

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Banawati Rahnumao Aur Peshwao se Wabastagi Ka Khatarnak Anjam Surrah Al...
31:26
Zindagi Aur Mout ka Khaliq Sirf Allah he. koi Cheez uski Taqat sy Bahar Nehi. Surrah Al An'am Ayat 95, 96

Zindagi Aur Mout ka Khaliq Sirf Allah he. koi Cheez uski Taqat sy Bahar Nehi. Surrah Al An'am Ayat 95, 96

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Zindagi Aur Mout ka Khaliq Sirf Allah he. koi Cheez uski Taqat sy Bahar...
27:25
Samajh Boojh Walo ke Lye Her Taraf Nishaniya He Nishaniya hein. Surrah Al An'am Ayat 97, 98

Samajh Boojh Walo ke Lye Her Taraf Nishaniya He Nishaniya hein. Surrah Al An'am Ayat 97, 98

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Samajh Boojh Walo ke Lye Her Taraf Nishaniya He Nishaniya hein. Surrah...
31:15
Rizq K Sarchasmo ka Malik Aur Khaliq Sirf Allah Hay. In Mein us Ka koi Bhi Shareek nehi. Surrah Al An'am Ayat 99, 100

Rizq K Sarchasmo ka Malik Aur Khaliq Sirf Allah Hay. In Mein us Ka koi Bhi Shareek nehi. Surrah Al An'am Ayat 99, 100

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Rizq K Sarchasmo ka Malik Aur Khaliq Sirf Allah Hay. In Mein us Ka koi...
30:27
Allah Taala ne Tamam Kainat ko Baghari kisi Zarye, Saharay Aur Wastay ke Adem Se Wujood me Laya Lehaza Allah ka Koi Shareek nehi

Allah Taala ne Tamam Kainat ko Baghari kisi Zarye, Saharay Aur Wastay ke Adem Se Wujood me Laya Lehaza Allah ka Koi Shar...

Details
2 years ago
in Al-An am
Allah Taala ne Tamam Kainat ko Baghari kisi Zarye, Saharay Aur Wastay ke Adem Se...
29:19
Allah Taala Apnay Deen mein Jabr-wa-Iqrar se Nehi Balkay Mantaq-wa-Istadlal se Apni Bat Manwata Hey. Surrah Al An'am Ayat 104 to

Allah Taala Apnay Deen mein Jabr-wa-Iqrar se Nehi Balkay Mantaq-wa-Istadlal se Apni Bat Manwata Hey. Surrah Al An'am Aya...

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Allah Taala Apnay Deen mein Jabr-wa-Iqrar se Nehi Balkay Mantaq-wa-Ista...
28:12
Halakat Se Bachnay Ka Rasta ہلاکت سے بچنے کا راستہ Surrah Al An'am Ayat 71، 72 part 1

Halakat Se Bachnay Ka Rasta ہلاکت سے بچنے کا راستہ Surrah Al An'am Ayat 71، 72 part 1

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Halakat Se Bachnay Ka Rasta ہلاکت سے بچنے کا راستہ Surrah Al An'am Ayat...
26:11
Halakat Se Bachnay Ka Rasta ہلاکت سے بچنے کا راستہ Surrah Al An'am Ayat 71، 72 part 2

Halakat Se Bachnay Ka Rasta ہلاکت سے بچنے کا راستہ Surrah Al An'am Ayat 71، 72 part 2

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Halakat Se Bachnay Ka Rasta ہلاکت سے بچنے کا راستہ Surrah Al An'am Ayat...
33:29
Halakat Se Bachnay Ka Rasta ہلاکت سے بچنے کا راستہ Surrah Al An'am Ayat 71، 72 part 3

Halakat Se Bachnay Ka Rasta ہلاکت سے بچنے کا راستہ Surrah Al An'am Ayat 71، 72 part 3

Details
2 years ago
in Al-An am
Halakat Se Bachnay Ka Rasta ہلاکت سے بچنے کا راستہ Surrah Al An'am Ayat 71، 72 p...
Details
15,390 views