• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 03342450843
  • 03368144308

Al-An am

27:24
Allah ki Taraf Se Wazeh Aur Mufasal Ahkamat Ke hotay Huway dosro ke Ahkamat pe Chalna jaiz nehi.  Surrah Al An'am Ayat 115

Allah ki Taraf Se Wazeh Aur Mufasal Ahkamat Ke hotay Huway dosro ke Ahkamat pe Chalna jaiz nehi. Surrah Al An'am Ayat 11...

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Allah ki Taraf Se Wazeh Aur Mufasal Ahkamat Ke hotay Huway dosro ke Ahk...
29:41
Haq Aur Batil Ka Mayar Aksariat Aur Aqliat Nehi Balkay Dalail Aur Buraheen hay.  Surrah Al An'am Ayat 116, 117

Haq Aur Batil Ka Mayar Aksariat Aur Aqliat Nehi Balkay Dalail Aur Buraheen hay. Surrah Al An'am Ayat 116, 117

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Haq Aur Batil Ka Mayar Aksariat Aur Aqliat Nehi Balkay Dalail Aur Burah...
27:24
Hilat Aur Hurmat ke Tamam Ikhtiyarat Allah ke Hath Mein Hain Khwah un ki Tadad Kitni He Q na Ho. Surrah Al An'am Ayat 118,119

Hilat Aur Hurmat ke Tamam Ikhtiyarat Allah ke Hath Mein Hain Khwah un ki Tadad Kitni He Q na Ho. Surrah Al An'am Ayat 11...

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Hilat Aur Hurmat ke Tamam Ikhtiyarat Allah ke Hath Mein Hain Khwah un k...
28:50
Gunaho se Rasmi Tor pe Nehi Balkay Haqeeqi Aur Maanavi Tor pe Rukna Zarori hay.  Surrah Al An'am Ayat 120, 121

Gunaho se Rasmi Tor pe Nehi Balkay Haqeeqi Aur Maanavi Tor pe Rukna Zarori hay. Surrah Al An'am Ayat 120, 121

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Gunaho se Rasmi Tor pe Nehi Balkay Haqeeqi Aur Maanavi Tor pe Rukna Zar...
28:25
Gumrahi mein Insan Ke liye Maut Aur Hidayat Mein Zindagi he. Surrah Al An'am Ayat 122 part 1

Gumrahi mein Insan Ke liye Maut Aur Hidayat Mein Zindagi he. Surrah Al An'am Ayat 122 part 1

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Gumrahi mein Insan Ke liye Maut Aur Hidayat Mein Zindagi he. Surrah Al...
32:30
Gumrahi mein Insan Ke liye Maut Aur Hidayat Mein Zindagi he. Surrah Al An'am Ayat 122 part 2

Gumrahi mein Insan Ke liye Maut Aur Hidayat Mein Zindagi he. Surrah Al An'am Ayat 122 part 2

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Gumrahi mein Insan Ke liye Maut Aur Hidayat Mein Zindagi he. Surrah Al...
31:19
Roshni Ke Asal Dushman Qom Ke Barray Log Hi Hotay Hein. Surrah Al An'am Ayat 123, 124 part 1

Roshni Ke Asal Dushman Qom Ke Barray Log Hi Hotay Hein. Surrah Al An'am Ayat 123, 124 part 1

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Roshni Ke Asal Dushman Qom Ke Barray Log Hi Hotay Hein. Surrah Al An'am...
34:57
Roshni Ke Asal Dushman Qom Ke Barray Log Hi Hotay Hein. Surrah Al An'am Ayat 123, 124 part 2

Roshni Ke Asal Dushman Qom Ke Barray Log Hi Hotay Hein. Surrah Al An'am Ayat 123, 124 part 2

Details
2 years ago
in Al-An am
Roshni Ke Asal Dushman Qom Ke Barray Log Hi Hotay Hein. Surrah Al An'am Ayat 123...
30:52
Islam ke Haqaiq Un Logo par Khultay Hein jo Haq ke Mutalashi hein. Surrah Al An'am Ayat 125 to 127

Islam ke Haqaiq Un Logo par Khultay Hein jo Haq ke Mutalashi hein. Surrah Al An'am Ayat 125 to 127

Details
2 years ago
in Al-An am
Islam ke Haqaiq Un Logo par Khultay Hein jo Haq ke Mutalashi hein. Surrah Al An'...
Details
15,396 views