• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 03342450843
  • 03368144308

Al-A raf

30:06
Surrah Al A raf Ayat 157

Surrah Al A raf Ayat 157

Details
2 years ago
in Al-A raf
Allah Rabul Almeen ki dogana Rahmato ke Haqdar ab Sirf Nabi Rahmatul Almeen ke P...
29:11
Akhri Aur Almi Risalat ka Aelan  Surrah Al A raf Ayat 158

Akhri Aur Almi Risalat ka Aelan Surrah Al A raf Ayat 158

Details
2 years ago
in Al-A raf
Akhri Aur Almi Risalat ka Aelan Surrah Al A raf Ayat 158
28:07
Firon Aur Aal e Firon ke Jaraim ka Anjam kia Huwa  Surrah Al A raf Ayat 134 to 136

Firon Aur Aal e Firon ke Jaraim ka Anjam kia Huwa Surrah Al A raf Ayat 134 to 136

Details
2 years ago
in Al-A raf
Firon Aur Aal e Firon ke Jaraim ka Anjam kia Huwa Surrah Al A raf Ayat 134 to 13...
29:12
Misar ke Mazloomo ki Dadrasi Aur Wahan ke Zalimo ka Dardnak Anjam  Surrah Al A raf Ayat 137

Misar ke Mazloomo ki Dadrasi Aur Wahan ke Zalimo ka Dardnak Anjam Surrah Al A raf Ayat 137

Details
2 years ago
in Al-A raf
Misar ke Mazloomo ki Dadrasi Aur Wahan ke Zalimo ka Dardnak Anjam Surrah Al A ra...
32:19
Ghulam Qaum ki Ghulamana Nafsiaat  Surrah Al A raf Ayat 138 to 141

Ghulam Qaum ki Ghulamana Nafsiaat Surrah Al A raf Ayat 138 to 141

Details
2 years ago
in Al-A raf
Ghulam Qaum ki Ghulamana Nafsiaat Surrah Al A raf Ayat 138 to 141
32:19
Ghulam Qaum ki Ghulamana Nafsiaat  غلام قوم کي غلامانہ نفسيات Surrah Al A raf Ayat 138 to 141

Ghulam Qaum ki Ghulamana Nafsiaat غلام قوم کي غلامانہ نفسيات Surrah Al A raf Ayat 138 to 141

Details
2 years ago
in Al-A raf
Ghulam Qaum ki Ghulamana Nafsiaat غلام قوم کي غلامانہ نفسيات Surrah Al A raf Aya...
29:31
Bani Israil ki Tarbiat, Tazkia Aur Islah ke Liye Hidayaat  Surrah Al A raf Ayat 142

Bani Israil ki Tarbiat, Tazkia Aur Islah ke Liye Hidayaat Surrah Al A raf Ayat 142

Details
2 years ago
in Al-A raf
Bani Israil ki Tarbiat, Tazkia Aur Islah ke Liye Hidayaat Surrah Al A raf Ayat 1...
29:44
Bani Israil  ki Mahsoos Parsti ka Ilaj  Surrah Al A raf Ayat 143

Bani Israil ki Mahsoos Parsti ka Ilaj Surrah Al A raf Ayat 143

Details
2 years ago
in Al-A raf
Bani Israil ki Mahsoos Parsti ka Ilaj Surrah Al A raf Ayat 143
30:42
Surrah Al A raf Ayat 144,145

Surrah Al A raf Ayat 144,145

Details
2 years ago
in Al-A raf
Didar-e-Ilahi ki Khwahish ko Choro Uski Shariat ko Pakaro yehi tmhari Kamiabi ke...
Details
8,423 views